OZE 11 Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.01.02.00-18-0029/18 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”.

23 listopada 2021

OZE 11 Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.01.02.00-18-0029/18 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”.

OZE 11 Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.01.02.00-18-0029/18 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”.

Celem projektu jest opracowanie efektywnej technologii obróbki surowców biomasowych oraz opracowanie prototypu linii technologicznej na potrzeby wytwarzania wysokiej jakości paliwa biomasowego przeznaczonego do produkcji biogazu.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Projekt EU