Kontakt

Zapraszamy do współpracy rolników oraz przedsiębiorców z sektora spożywczego. Współpraca z ENERBIO to skuteczne rozwiązanie w kwestii utylizacji bioodpadów.

Zakład w Kutnie

Spółka EnerBIO Sp. z o.o. powstała w 2009 roku w celu stworzenia zakładu produkcji energii z Odnawialnych Źródeł Energii. W grudniu 2015 roku została ukończona budowa i oddana do użytkowania biogazownia mieszcząca się w Kutnie.

Działalność biogazowni obejmuje wytwarzanie:

 1. Energii elektrycznej o mocy 1,5 MW z dwóch instalacji (od 10.2020 r.).
 2. Energii cieplej o mocy 1,5 MW w wysokosprawnej kogeneracji.
 3. Odbiór i zagospodarowanie produktów ubocznych z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz innych bio odpadów.

Przywożone odpady oraz pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego podawane są do zbiorników fermentacji metanowej. Proces odbywa się przy udziale bakterii mezofilnych w warunkach beztlenowych i temperaturze 40 st C.

Podczas tego procesu wydziela się biogaz o średniej zawartości CH4 na poziomie 55 % i CO2 na poziomie 42 %, który jest osuszany, a następnie kierowany na 2 wysokosprawne silnik kogeneracyjne.

Podczas spalania biogazu w silnikach produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.

Przefermentowana masa gromadzona jest w zbiorniku magazynowym i jest wydawana rolnikom z którymi EnerBIO ma podpisane umowy, w postaci płynnej lub stałej do zasilana okolicznych pól.

Ikona

ENERBIO Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 23
99-300 Kutno

Ikona

Biuro czynne:
Pon – Pt: 7:00 – 15:00
NIP: 593-254-62-66
Regon: 220752215
KRS: 0000323976

Ikona

Adres e-mail: [email protected]
Kierownik zakładu: +48509748654
Kontakt do osoby w zakresie odpadów: +48730003158

Kontakt

Kontakt Kutno

  Zakład w Leżajsku

  Firma ENERBIO ECO Leżajsk Sp. z o.o. dysponuje nowoczesną biogazownią rolniczą o mocy 1MWe. Stosowane przez nas nowoczesne rozwiązania technologiczne w procesie biogazowym prowadzą do efektywnego i zyskownego wykorzystania energii powstałej w wyniku produkcji biogazu.

  Zakres naszej działalności obejmuje przede wszystkim wytwarzanie:

  Energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii o mocy 1MWe
  Energii cieplnej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii o mocy 1MWt
  Środek poprawiający właściwości gleby
  Masę pofermentacyjną stosowaną do użyźniania gleby
  Firma ENERBIO ECO Leżajsk Sp. z o.o. bazuje na ścisłej współpracy z lokalnymi dostawcami biomasy a naszym głównym celem jest realizacja zamierzonych przedsięwzięć w zgodzie z otaczającym je środowiskiem.

  ENERBIO ECO Leżajsk Sp. z o.o. poszukując rozwiązań, dzięki którym można efektywniej wykorzystać posiadaną infrastrukturę techniczną i moce produkcyjne instalacji biogazowej wstąpiło do Porozumienia zrzeszającego 5 podmiotów MŚP, którego nadrzędnym celem jest zrealizowanie projektu badawczego. Wdrożenie na rynek wyników projektu, pozwoli wygenerować wymierne korzyści każdej z uczestniczących stron.

  Ikona

  ENERBIO ECO Leżajsk Sp. z o.o.
  Stare Miasto 512
  Leżajsk
  37-300

  Ikona

  Biuro czynne:
  Pon – Pt: 7:00 – 15:00
  NIP: 593-254-62-43
  Regon: 220752221

  Ikona

  Adres e-mail: [email protected]
  Kierownik Zakładu:
  tel.: 509 748 705
  Dostawy surowca:
  tel.: 695 954 170

  Kontakt

  Kontakt Leżajsk