Zakład w Kutnie

Nasza firma mieści swoją siedzibę w dwóch polskich miastach - w Kutnie oraz Leżajsku.

Zakład w Kutnie

Spółka EnerBIO Sp. z o.o. powstała w 2009 roku w celu stworzenia zakładu produkcji energii z Odnawialnych Źródeł Energii. W grudniu 2015 roku została ukończona budowa i oddana do użytkowania biogazownia mieszcząca się w Kutnie.

Działalność biogazowni obejmuje wytwarzanie:

  1. Energii elektrycznej o mocy 1,5 MW z dwóch instalacji (od 10.2020 r.).
  2. Energii cieplej o mocy 1,5 MW w wysokosprawnej kogeneracji.
  3. Odbiór i zagospodarowanie produktów ubocznych z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz innych bio odpadów.

Przywożone odpady oraz pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego podawane są do zbiorników fermentacji metanowej. Proces odbywa się przy udziale bakterii mezofilnych w warunkach beztlenowych i temperaturze 40 st C.

Podczas tego procesu wydziela się biogaz o średniej zawartości CH4 na poziomie 55 % i CO2 na poziomie 42 %, który jest osuszany, a następnie kierowany na 2 wysokosprawne silnik kogeneracyjne.

Podczas spalania biogazu w silnikach produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.

Przefermentowana masa gromadzona jest w zbiorniku magazynowym i jest wydawana rolnikom z którymi EnerBIO ma podpisane umowy, w postaci płynnej lub stałej do zasilana okolicznych pól.

Ikona

ENERBIO Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 23
99-300 Kutno

Ikona

Biuro czynne:
Pon – Pt: 7:00 – 15:00
NIP: 593-254-62-66
Regon: 220752215
KRS: 0000323976

Ikona

Adres e-mail: [email protected]
Kierownik zakładu: +48509748654
Kontakt do osoby w zakresie odpadów: +48730003158