Projekt o numerze RPPK.01.02.00-18-0029/18 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”.

20 maja 2022

Projekt o numerze RPPK.01.02.00-18-0029/18 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”.

Enerbio Eco Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.01.02.00-18-0029/18 pt. „Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów i przetwarzania substratów na paliwo biomasowe”.

Celem projektu jest opracowanie efektywnej technologii obróbki surowców biomasowych oraz opracowanie prototypu linii technologicznej na potrzeby wytwarzania wysokiej jakości paliwa biomasowego przeznaczonego do produkcji biogazu.

W efekcie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych zostanie wypracowane nowatorskie rozwiązanie w postaci technologii przetwarzania substratów, w celu przetwarzania trudnych do zagospodarowania substratów do produkcji biogazu w procesie fermentacji.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Wartość projektu: 5.079.600,00 zł

Wartość dofinansowania: 3.617.674,99 zł

Projekt EU