OZE 11 Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze POIR.01.02.00-00-0263/17 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii uzdatniania biomasy w celu poprawy parametrów paliwa i zwiększenia możliwości wykorzystania biomasy”.

23 listopada 2021

OZE 11 Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze POIR.01.02.00-00-0263/17 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii uzdatniania biomasy w celu poprawy parametrów paliwa i zwiększenia możliwości wykorzystania biomasy”.

OZE 11 Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze POIR.01.02.00-00-0263/17 pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii uzdatniania biomasy w celu poprawy parametrów paliwa i zwiększenia możliwości wykorzystania biomasy”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii uzdatniania biomasy z zapakowanych odpadów spożywczych i warunków dwustopniowego procesu separacji tych odpadów, celem uzyskania paliwa biomasowego do wytwarzania energii z biogazu.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

Projekt EU