Masa pofermentacyjna Kutno

Masa pofermentacyjna Kutno

EnerBio jest zakładem produkującym biogaz z biomasy roślinnej, odpadów organicznych pochodzenia rolno-spożywczego. Funkcjonowanie biogazowni rolniczych wiąże się z powstaniem dużej ilości masy pofermentacyjnej, nazywanej też pofermentem, pulpą lub substancją pofermentacyjną. Racjonalnym kierunkiem zagospodarowania tego odpadu jest wykorzystanie go w rolnictwie jako nawozu.

Właściwości nawozowe pofermentu:

  • sucha masa ok. 4-7 %
  • pH (powyżej 8,0)
  • wąski stosunek C:N co powoduje szybszy rozkład w glebie
  • większy udział składników pokarmowych w formach mineralnych– szybszy efekt nawozowy, z dwukrotnie większym efektem wzrostu

W ramach nawiązania współpracy oferujemy dostarczenie i zagospodarowanie pofermentu na polu. Do aplikacji masy posiadamy beczkę z aplikatorem doglebowym o pojemności 24 tys l.