Oferta zagospodarowania substratów – Kutno

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem długoterminowej współpracy z dostawcami biomasy, odpadów, UPPZ z zakładów przetwórstwa spożywczego, innych zakładów przemysłowych oraz dostawcami organicznych produktów ubocznych.

Oferta zagospodarowania substratów – Kutno

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem długoterminowej współpracy z dostawcami biomasy, odpadów, UPPZ z zakładów przetwórstwa spożywczego, innych zakładów przemysłowych oraz dostawcami organicznych produktów ubocznych.

Poniżej lista kodów odpadów które może przetwarzać nasza instalacja:

Kod odpadu Rodzaj odpadu
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 80 Wysłodki
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze