Zakres naszej działalności

Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii o mocy 1MWe
Energia cieplna z odnawialnych źródeł energii o mocy 1MWe
Ekologiczny granulat biomasowy
Środek poprawiający właściwości gleby
Masa pofermentacyjna stosowana do użyźniania gleby

Oferta

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem długoterminowej współpracy z odbiorcami naszych produktów oraz dostawcami biomasy:

  • Zakłady przetwórstwa spożywczego
  • Zakłady przemysłowe
  • Dostawcy organicznych produktów ubocznych

Firma Enerbio oferuje do sprzedaży następujące produkty:

  • Ekologiczny granulat biomasowy
  • Środek poprawiający właściwości gleby
  • Masa pofermentacyjną stosowana do użyźniania gleby

Serdecznie zapraszamy do współpracy długoterminowej z odbiorcami naszych produktów, dostawcami biomasy (głównie produktów ubocznych przetwórstwa) oraz odbioru masy pofermentacyjnej stanowiącej środek polepszający właściwości gleby na korzystnych warunkach.

ENERBIO Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 23 99-300 Kutno

Tomasz Klepacki
Kierownik Zakładu
E-mail: Tomasz.klepacki@enerbio.pl
Tel.: 730 003 158

Biuro czynne: Pon – Pt: 7:00 – 15:00

NIP: 593-254-62-66
Regon: 220752215
KRS: 0000323976

Adres e-mail: biuro@enerbio.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Firma ENERBIO Sp. z o. o. informuje, że współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 przy realizacji następującego projektu:

"Wdrożenie nowego produktu o wysokim potencjale innowacyjnym w skali świata"

"Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego